Wanneer naar een psycholoog/psychotherapeut?

Psychotherapeuten zijn (meestal) psychologen met een extra opleiding om mensen met problemen en klachten van psychologische aard te helpen of adviseren. Het kan om heel concrete dingen gaan, maar de klachten kunnen ook minder duidelijk zijn.

In deze praktijk kunnen mensen vanaf 18 jaar terecht. Een aantal voorbeelden:

 • depressiviteit en somberheid;
 • (onbestemde) angsten en fobieën;
 • onzekerheid;
 • schuldgevoelens;
 • vermoeidheid;
 • slapeloosheid;
 • problemen op het werk;
 • agressie en subassertiviteit;
 • omgaan met stress;
 • problemen met sociale contacten/relaties;
 • lichamelijke klachten, waarvoor geen medische verklaring is gevonden;
 • verwerkingsproblemen.

De volgende klachten kunnen in deze praktijk niet worden behandeld:

 • mensen met een acute crisis (dan is andere interventie noodzakelijk)
 • ernstige psychiatrische klachten
 • ernstige/langdurige verslavingsproblematiek


Soms denken mensen dat klachten ernstig moeten zijn voordat ze hulp kunnen krijgen; juist als u er vroeg bij bent kan snel en effectief hulp geboden worden. Cliënten kunnen er van op aan dat hun vraag in vertrouwen wordt behandeld, een psycholoog/psychotherapeut heeft een beroepsgeheim.

Vanaf 1-1-2017 zijn alle aanbieders van ggz-hulp verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit beschrijft wat en hoe de zorg geregeld is. Als dit kwaliteitsstatuut goedgekeurd is geeft het aan dat de betreffende instelling/praktijk aan de juiste kwaliteitseisen voldoet om binnen de zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen. Ook kunnen cliënten zo een overwogen keuze maken voor een bepaalde instelling/praktijk.
Deze praktijk beschikt over dit kwaliteitsstatuut en is in te zien in de praktijk en/of bij opvraag kan ik u deze toemailen.