Wat zijn de kosten?

Geestelijke gezondheidszorg, waaronder psychotherapie (gegeven door een BIG-geregistreerde psychotherapeut), zit tegenwoordig volledig in het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de behandeling achteraf verrekend met uw nog openstaande wettelijk verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillige eigen risico. U kunt bij uw zorgverkeraar navragen hoe dit in uw specifieke geval precies is geregeld (bijv. wat er nog open staat). 

Om de gesprekken in deze praktijk vergoed te krijgen van uw ziektekostenverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Hierin moet staan dat het gaat om verwijzing naar óf de generalistische basisGGZ óf de specialistische GGZ. Er worden geen zittingen of gesprekken afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een specifiek bGGZ-behandeltraject (kort, middel, intensief of chronisch) of bij de sGGZ in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De tijdsduur van álle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg, telefonische contacten en e-mailcontacten worden bij de behandelduur opgeteld. Aan het eind van de behandeling wordt de behandeling gedeclareerd. Dit kan op twee manieren:
1. Als de psychotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar, declareert de psychotherapeut deze rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar;
2. Als de psychotherapeut geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan stuurt de psychotherapeut aan het eind van de behandeling de rekening van de DBC naar u. U dient de rekening dan in eerste instantie zelf te voldoen en u kunt deze declareren bij uw zorgverzekeraar (vaak wordt dan een bepaald percentage vergoed).

Zoals eerder aangegeven: houdt u ook rekening met het wettelijk verplicht én eventuele vrijwillige eigen risico!

Het dringende advies is om u al vóór het eerste gesprek goed door uw zorgverzekeraar te laten informeren omtrent vergoeding, om betalingsproblemen achteraf te voorkomen. Meer informatie, o.a. over bGGZ, sGGZ, DBC's en de 'eigen bijdrage', vindt u op www.psychotherapie.nl, www.lvvp.info/home (info voor cliënten)  www.kiesbeter.nl.

Deze praktijk heeft een contract met de volgende ziektekosten-/zorgverzekeraars: Caresq; CZ (incl. OHRA, Delta Lloyd); DSW (incl. Stad Holland, inTwente, ASR); De Friesland; VGZ (incl. Univé, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, SZVK, Bewuzt, MVJP, Aevitae (codes 8956 en 3330), IZZ, IZA, UMC, Caresco); VRZ (incl. Zorg en Zekerheid, Zorginkoop, ENO, ONVZ); Zilveren Kruis (incl. ProLife, OZF, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, IAK, Aevitae).


Past u op: de praktijk heeft GÉÉN contract met Menzis en Anderzorg. En ook: VGZ (incl. Univé, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, SZVK, Bewuzt, MVJP, Aevitae, IZZ, IZA, UMC, Caresco, etc.) vergoedt GÉÉN behandeling als u een zgn. "Selectief-polis" heeft. Maar zoals bovenstaand geadviseerd: zorgt u alstublieft vóóraf dat u goed geïnformeerd bent omtrent de details van uw verzekering en het eigen risico dat u heeft.

Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar wordt een percentage van het maximum-NZA-tarief in rekening gebracht, dat ik met uw zorgverzekeraar ben overeengekomen. Deze NZA-tarieven zijn terug te vinden op internet, op de site van NZA (GGZ-tarieven bGGZ en sGGZ).


Let u op: de meeste verzekeraars hebben omzetbudgetten/-plafonds opgelegd aan praktijken zoals deze. Dit zou kunnen betekenen dat er afhankelijk van het moment in het jaar dat u zich aanmeldt, vanuit uw verzekering geen geld meer beschikbaar wordt gesteld om behandeling in deze praktijk te kunnen krijgen, ondanks dat ik toch een contract met uw ziektekostenverzekeraar heb. Deze ziektekostenverzekeraars vergoeden zodoende niet voor al hun cliënten de GGZ-zorg in deze praktijk.

 

Ter informatie: ik ben lid van:

  • de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten),
  • het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen),
  • de VSPN (Vereniging Sport Psychologie Nederland).