Wat zijn de kosten?

Geestelijke gezondheidszorg, waaronder psychotherapie (gegeven door een BIG-geregistreerde psychotherapeut), zit tegenwoordig volledig in het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de behandeling verrekend met uw nog openstaande wettelijk verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillige eigen risico. U kunt bij uw zorgverkeraar navragen hoe dit in uw specifieke geval precies is geregeld (bijv. wat er nog open staat). 

Om de gesprekken in deze praktijk vergoed te krijgen van uw ziektekostenverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe zorgstelstel in: het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het oude DBC(Diagnose Behandeling Combinatie)-systeem vervalt dan. De zittingen worden dan maandelijks gefactureerd aan uw zorgverzekeraar als de praktijk daar een contract mee heeft. 

Het dringende advies is om u vóór het eerste gesprek goed door uw zorgverzekeraar te laten informeren omtrent vergoeding, om betalingsproblemen achteraf te voorkomen. Meer informatie, o.a. over het nieuwe Zorgprestatiemodel, de 'eigen bijdrage', etc. vindt u op www.psychotherapie.nl, www.lvvp.info/home (info voor cliënten)  www.kiesbeter.nl.

Deze praktijk heeft een contract met de volgende ziektekosten-/zorgverzekeraars: ASR; Caresq; CZ (incl. OHRA, Delta Lloyd, NN); DSW (incl. Stad Holland, inTwente, De Amersfoortse); ENO (incl. Salland, HollandZorg, ZorgDirect); ONVZ; VGZ (incl. Univé, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, SZVK, Bewuzt, MVJP, Aevitae (codes 8956 en 3330), IZZ, IZA, UMC, Caresco); Zilveren Kruis (incl. Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, De Friesland, Aevitae); Zorg en Zekerheid.


Past u op: de praktijk heeft GÉÉN contract met Menzis en Anderzorg. En ook: VGZ (incl. Univé, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, SZVK, Bewuzt, MVJP, Aevitae, IZZ, IZA, UMC, Caresco, etc.) vergoedt GÉÉN behandeling als u een zgn. "Selectief-polis" heeft. Maar zoals bovenstaand geadviseerd: zorgt u alstublieft vóóraf dat u goed geïnformeerd bent omtrent de details van uw verzekering en het eigen risico dat u heeft.

Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar wordt een percentage van het maximum-NZA-tarief in rekening gebracht, dat ik met uw zorgverzekeraar ben overeengekomen. Deze NZA-tarieven zijn terug te vinden op internet, op de site van NZA. Ook zijn de tarieven beschikbaar/in te zien in de praktijk, vraagt u er dan a.u.b. naar.


Let u op: de meeste verzekeraars hebben omzetbudgetten/-plafonds opgelegd aan praktijken zoals deze. Dit zou kunnen betekenen dat er afhankelijk van het moment in het jaar dat u zich aanmeldt, vanuit uw verzekering geen geld meer beschikbaar wordt gesteld om behandeling in deze praktijk te kunnen krijgen, ondanks dat ik toch een contract met uw ziektekostenverzekeraar heb. Deze ziektekostenverzekeraars vergoeden zodoende niet voor al hun cliënten de GGZ-zorg in deze praktijk.

 

Ter informatie: ik ben lid van:

  • de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten),
  • het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen),
  • de VSPN (Vereniging Sport Psychologie Nederland).