Geheimhouding

De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden.
Alleen met uw toestemming kunnen er gegevens over u aan anderen worden verstrekt.

De praktijk beschikt over beveiligde e-mail-mogelijkheden (Zivver).