BIG-register

De Wet BIG is een wet waarin onder andere de beroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog worden geregeld. De Wet BIG bevat regels voor specifieke beroepen in de hulpverlening.
Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of
psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan officieel vastgestelde kwaliteitseisen.

Voor meer informatie:
www.bigregister.nl of telefoon: 0900-8998225.

Mijn BIG-registratienummers zijn: 89050067016 (psychotherapeut) en 69050067025 (Klinisch Psycholoog).