Hoe gaat een psycholoog te werk?

Allereerst krijgt u de gelegenheid uw vraag of klachten aan de psychotherapeut voor te leggen. U zet in samenwerking met de psychotherapeut de klachten op een rijtje. Bijna altijd wordt er tevens gebruik gemaakt van psychologische tests of vragenlijsten (op papier of digitaal-ook wel ROM-meting genoemd).

Na ongeveer twee van deze oriënterende gesprekken (ook wel “intake” genoemd) wordt in een adviesgesprek met u besproken welke vorm van begeleiding of behandeling het meest geschikt voor u is.  Dit wordt samengevat in een behandelplan. Tijdens de behandeling zal zoveel mogelijk gewerkt worden volgens de bestaande en relevante multidisciplinaire richtlijnen (zie ook www.trimbos.nl > Behandeling en reïntegratie > multidisciplinaire richtlijnen). Elke behandeling wordt echter passend gemaakt conform de wensen en specifieke factoren van de cliënt. De behandeling start, uiteraard met uw instemming, pas na het adviesgesprek.

In een enkel geval is het beter u door te verwijzen naar een andere deskundige, bijvoorbeeld in een GGZ-instelling. In alle bovengenoemde gevallen zal van tevoren met u overlegd worden. Het doel is om ervoor te zorgen dat u in goede handen komt en bij de juiste deskundige. De duur van een (intake)gesprek is 60 minuten.

Ter informatie: vanaf 1-1-2017 is elke GGZ-praktijk verplicht om een zogenaamd "kwaliteitsstatuut" te hebben. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve GGZ te mogen verlenen. In deze praktijk is dit kwaliteitsstatuut goedgekeurd en ligt ter inzage in de praktijk.